แซลมอนสเต็ก

แซลมอนสเต็ก 200 บาท
Salmon steak with salad and wedges potato, 200 baht.