ปลาแซลมอนรมควันนำเข้าจากนอร์เวย์ แพค 100 กรัม

ปลาแซลมอนรมควันนำเข้าจากนอร์เวย์ แพค 100 กรัม ราคาแพคละ 135 บาท
Smoked Salmon packed 100 grams imported from Norway, 135 baht per pack.