แซลมอนซาชิมิเซ็ท ครึ่งกิโล 500 กรัม รวมส่วนท้อง 750 บาท

แซลมอนซาชิมิเซ็ท ครึ่งกิโล 500 กรัม รวมส่วนท้อง 750 บาท
แถมฟรี !! ปูอัดอลาสก้า โชยุ วาซาบิ ผักฝอย ตะเกียบ ในเซ็ทพร้อมทาน

Salmon Sashimi Value Set, Fresh salmon sashimi 500 grams (belly include) 750 baht.
Free !! Alaskan crab stick, soy sauce for sushi and sashimi, fresh wasabi, radish and carrot.