สลัดปูอัดไข่กุ้ง

สลัดปูอัดไข่กุ้ง 80 บาท


Alaskan crab stick Salad with Ebiko, 80 baht.