ไข่ปลาแซลมอน, Ikura

ไข่ปลาแซลมอนนำเข้าจากญี่ปุ่น
ไข่ปลาแซลมอน ขนาด 50 กรัม ราคา 200 บาท 
ไข่ปลาแซลมอน ขนาด 100 กรัม ราคา 390 บาท 
ไข่ปลาแซลมอน ขนาด 500 กรัม ราคา 1900 บาท  

                                         
Ikura, Japanese salmon roe.
Packed 50 grams, 200 baht per pack. 
Packed 100grams, 390 baht per pack. 
Packed 500 grams, 1900 baht per pack.