ถั่วแระญี่ปุ่น, Edamame

ถั่วแระญี่ปุ่น เอดามาเมะ แพค 300 กรัม พร้อมเกลือสมุทรสงครามอย่างดี กล่องละ 60 บาท
Green Soybean, Edamame packed 300 grams, 60 baht per pack.