ไข่กุ้ง ขนาด 60 กรัม

ไข่กุ้ง ขนาด 60 กรัม ราคา 60.- บาท
Ebiko, Capelin fish roe. 60 grams, 60 baht per pack.