ปูอัดอลาสก้า เกรดพรีเมี่ยม แพคละ 250 กรัม

ปูอัดอลาสก้า เกรดพรีเมี่ยม พร้อมทาน แพคละ 250 กรัม ราคาแพคละ 120 บาท
Alaskan crab stick, packing 250 grams, 120 baht per pack.